Di antara fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi kuadrat?

fahmyalhafidz.com – Di antara fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Jelaskan. a. f(x) = 3x – 2 b. f(x) = x^2 – 10 c. f(x) = x^2 + 3x – 10 d. f(x) = 2/3 x^2 + 3x – 5 e. f(x) = 2/x^2 + 1/x – 1 f. f(x) = 7 + 9x – x^2 g. f(x) = 12 + x/4 – 2x^2/3
di-antara-fungsi-berikut-manakah-yang-merupakan-fungsi-kuadrat