Sebutkan bentuk aljabar yang terletak di ruas kiri dan kanan

sebutkan-bentuk-aljabar-yang-terletak-di-ruas-kiri-dan-kanan
Sebutkan bentuk aljabar yang terletak di ruas kiri dan kanan dari masing-masing persamaan berikut ini! a. x = 4 – 3x f. a + 3 = 8 b. x^2 = 9 g. 3a = a – 6 c. 2y – 5 = 6 h. y^2 + 2 = 11 d. x + y = 8 i. ab – 4 = 8 e. xy – 5 = 7 j. x + 3 = 2 – 4x