Jika alpha dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2 – x – 1 + a = 0, maka nilai a yang memenuhi (3a + b)(3b + a) = 11 adalah …..

fahmyalhafidz.com – Jika alpha dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2 – x – 1 + a = 0, maka nilai a yang memenuhi (3a + b)(3b + a) = 11 adalah …..

Jawabannya adalah …