Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan gambar

Perhatikan gambar berikut!
Berdasarkan gambar di atas berapa skalanya jika diketahui suatu objek dengan ketinggian di A difoto dari pesawat dengan fokus kameranya 100mm.
A. 1 : 100.000
B. 1 : 200.000
C. 1 : 10.000
D. 1 : 21.000
E. 1 : 5.000

Jawaban : d