Diberikan fungsi linear f(x) =2x- 5. = Tentukanlah a.peta x dari

diberikan-fungsi-linear-f-x-2x-5-tentukanlah-a-peta-x-dari
Diberikan fungsi linear f(x) =2x- 5. = Tentukanlah a.peta x dari = 3, 1, 0, dan (2a + 3) b. daerah nilai fungsi f, jika daerah definisi fungsi adalah -1 <= x <= 4