Akar-akar persamaan x^2 – 2x – 4 = 0 adalah dan alpha dan beta.

fahmyalhafidz.com – Akar-akar persamaan x^2 – 2x – 4 = 0 adalah dan alpha dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (a + 3) dan (b + 3) adalah …. a. x^2 – 6x + 11 = 0 b. x^2 – 6x + 11 = 0 c. x^2 – 8x + 11 = 0 d. x^2 + 8x + 11 = 0 e. x^2 – 10x + 11 = 0
akar-akar-persamaan-x-2-2x-4-0-adalah-dan-alpha-dan-beta