Diketahui persamaan linear sebagai berikut: (i) 3x + y – 1 =

fahmyalhafidz.com – Diketahui persamaan linear sebagai berikut: (i) 3x + y – 1 = 0 (iii) 5x + y + 3 = 0 (ii) 2x – y + 3 = 0 (iv) 4x + 3y – 5 = 0 Persamaan linear di atas yang memiliki himpunan penyelesaian {(-2, 7)} adalah… A. (i) dan (iii) C. (ii) dan (iii) B. (i) dan (iv) D. (ii) dan (iv)
diketahui-persamaan-linear-sebagai-berikut-i-3x-y-1