Dengan menggunakan sifat operasi penambahan pada bilangan bulat, isilah titik-titik berikut hingga menjadi benar ! a. -3 + (-5) = (-5) + … c. 6 + … = 0 b. (8 + 6) + … = … + [6 + (-3)]

fahmyalhafidz.com – Dengan menggunakan sifat operasi penambahan pada bilangan bulat, isilah titik-titik berikut hingga menjadi benar ! a. -3 + (-5) = (-5) + … c. 6 + … = 0 b. (8 + 6) + … = … + [6 + (-3)]

Jawabannya adalah …