Segi empat ABCD mempunyai koordinat titik A(-5, -2), B(3, -1),

segi-empat-abcd-mempunyai-koordinat-titik-a-5-2-b-3-1
Segi empat ABCD mempunyai koordinat titik A(-5, -2), B(3, -1), C(4, 4), dan D(-1, 5). a. Gambarkan segi empat ABCD pada bidang koordinat. Kemudian, tentukan jenis bangun datar yang terbentuk. b. Tentukan koordinat titik T apabila T merupakan titik potong kedua diagonalnya. c. Tentukan koordinat titikA, titik B, titik C, dan titik D terhadap titik acuan T.