Jika a, b, dan c bilangan real positif sembarang, maka grafik fungsi f(x) = -ax^2 – bx + c adalah ….

fahmyalhafidz.com – Jika a, b, dan c bilangan real positif sembarang, maka grafik fungsi f(x) = -ax^2 – bx + c adalah ….

Jawabannya adalah …