Tentukan himpunan penyelesaian dari per- tidaksamaan berikut dengan variabel pada bilangan bulat! 5x + 6(2x – 3) < 8 + 18x

fahmyalhafidz.com – Tentukan himpunan penyelesaian dari per- tidaksamaan berikut dengan variabel pada bilangan bulat! 5x + 6(2x – 3) < 8 + 18x

Jawabannya adalah …