Akar-akar persamaan kuadrat x^2 + (a – 1)x + 2 = 0 adalah alpha

fahmyalhafidz.com – Akar-akar persamaan kuadrat x^2 + (a – 1)x + 2 = 0 adalah alpha dan beta. Jika a = 2b dan a > 0, tentukan nilai a.
akar-akar-persamaan-kuadrat-x-2-a-1-x-2-0-adalah-alpha