Titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat adalah di P(-2,

titik-puncak-dari-suatu-grafik-fungsi-kuadrat-adalah-di-p-2
Titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat adalah di P(-2, 10). Jika grafiknya melalui titik B(-1, 9), persamaan grafik fungsi tersebut adalah … A. y = x^2 – 4x + 14 B. y = x^2 – 4x – 6 C. y = 6 + 4x – x^2 D. y = 6 – 4x – x^2 E. y = 14 – 4x – x^2