Permainan softball dimainkan oleh

Permainan softball dimainkan oleh …. pemain
A. 5
B. 6
C. 9
D. 11

Jawaban: C


Nilai yang didapat oleh regu penjaga, jika dalam satu putaran permainan, penjaga berhasil menangkap bola tiga kali
A. nol
B. satu
C. tiga
D. empat

Jawaban: A


Orang yang bertugas melempar bola adalah
A. Pitcher
B. Catcher
C. Shortstop
D. Fielder

Jawaban: A