Perhatikan bidang koordinat di bawah ini. Cermati beberapa pernyataan

fahmyalhafidz.com – Perhatikan bidang koordinat di bawah ini. Cermati beberapa pernyataan berikut. (i) Titik A mempunyai koordinat (6, 3). (ii) Titik B mempunyai koordinat (-3, 4). (iii) Titik C mempunyai koordinat (-3,-2). (iv) Titik D mempunyai koordinat (-3, 4). Pernyataan yang benar adalah a. (i), (ii), dan (iii) b. (i), (ii), dan (iv) c. (iii), dan (iv) C. d (ii), (iii), dan (iv)
perhatikan-bidang-koordinat-di-bawah-ini-cermati-beberapa-pernyataan