Kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode grafit selama satu jam jika

fahmyalhafidz.com Kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode grafit selama satu jam jika digunakan arus 10 A adalah …. (Ar Ca = 40)