Berikut yang termasuk dalam kebudayaan nonbenda

Berikut yang termasuk dalam kebudayaan nonbenda daerah Sumatra Barat adalah
A. Tari tor-tor
B. Rumah besemah
C. Tari tanduak
D. Rencong
E. Meron​

Tari tanduak