cos 3x = – ½√2, 0° ≤ x ≤ 360°

fahmyalhafidz.com Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut!


Trending Now