cos (4x – 10°) = -½√3, 0° ≤ x ≤ 360°

fahmyalhafidz.com Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut!


Trending Now