cos (2x – 20°) = – ½

fahmyalhafidz.com Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut!


Trending Now