cos 2x = cos (x + 20°) untuk 0° ≤ x ≤ 360°

fahmyalhafidz.com Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x = cos (x + 20°) untuk 0° ≤ x ≤ 360°!


Trending Now