Perkampungan suku Baduy dalam di Provinsi Banten terletak di daerah pegunungan sehingga untuk

fahmyalhafidz.com Perkampungan suku Baduy dalam di Provinsi Banten terletak di daerah pegunungan sehingga untuk mencapainya hanya dapat dengan berjalan kaki. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah ….