cos x = – ½√2 untuk 0° ≤ x ≤ 360°

fahmyalhafidz.com Himpunan penyelesaian dari cos x = – ½√2 untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah ….


Trending Now