Kelarutan garam MgCO3 dalam air pada pH 9 lebih kecil daripada

Kelarutan garam MgCO3 dalam air pada pH 9 lebih kecil daripada kelarutan pada pH 5. SEBAB Pelarutan MgCO3 dalam air membentuk kesetimbangan: MgCO3 (s) + H2O ⇄ Mg2+ (aq) + HCO3– (aq) + OH- (aq) A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat B. jika pernyataan

Contoh Soal Polimer dan Biokimia

Pasangan polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi adalah… A. polistirena dan polietilena B. polisakarida dan polipeptida C. polipeptida dan propilena D. polivinilklorida dan polistirena E. poliester dan poliamida Jawaban B. polisakarida dan polipeptida pembahasan belum tersedia Senyawa berikut bila terhidrolisis menghasilkan fruktosa dan glukosa adalah A. amilum B. sukrosa C.

Asam asetat dalam air besifat lebih asam dibandingkan

Asam asetat dalam air besifat lebih asam dibandingkan dengan asam propanoat. SEBAB CH3-CH2- dapat mendorong elektron lebih kuat dibandingkan CH3- A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat B. jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat C. jika pernyataan benar