Ciri-ciri Alga biru adalah

Ciri-ciri Alga biru adalah
(1) mempunyai klorofil
(2) mempunyai fikosianin
(3) tidak mempunyai membran inti
(4) mempunyai antosianin

Jawaban:

Pembahasan:

Source:
UMPTN