Diketahui barisan geometri Un, dengan U2+1 adalah

Diketahui barisan geometri Un, dengan U2 + 1 adalah rata rata U1 dan U3. Jika U1 = 8 maka jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 E. 35
A. 15