Dua utas kawat A dan B. Kawat A panjangnya 4 kali panjang B, dan diameter kawat A 2 kali diameter

fahmyalhafidz.com Dua utas kawat A dan B. Kawat A panjangnya 4 kali panjang B, dan diameter kawat A 2 kali diameter kawat B. Jika kedua kawat terbuat dari bahan yang sama, berapa perbandingan hambatan kawat A dibanding kawat B?