Gambarlah kubus ABCD.EFGH dilengkapi diagonal sisi AC dan EG serta diagonal ruang AG! Tentukan

fahmyalhafidz.com Gambarlah kubus ABCD.EFGH dilengkapi diagonal sisi AC dan EG serta diagonal ruang AG! Tentukan kedudukan: