Grafik himpunan penyelesaian dari suatu masalah program linear ditentukan oleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2 ≤ x ≤ 8; 1 ≤ y ≤ 6; x + 2y ≤ 16

fahmyalhafidz.com Grafik himpunan penyelesaian dari suatu masalah program linear ditentukan oleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2 ≤ x ≤ 8; 1 ≤ y ≤ 6; x + 2y ≤ 16. Dengan garis selidik, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi tujuan berikut!