Grafik yang sesuai untuk menunjukkan hubungan antara jumlah tumbuhan enceng gondok

Grafik yang sesuai untuk menunjukkan hubungan antara jumlah tumbuhan enceng gondok (Eichornia grassipes) (Eg) dengan terjadinya proses pendangkalan sungai (P) adalah

Grafik yang sesuai untuk menunjukkan hubungan antara jumlah tumbuhan enceng gondok

Jawaban:
B