Dalam bermainan bola kasti lebih mengutamakan

Dalam bermainan bola kasti lebih mengutamakan hal-hal berikut, kecuali
A. kerjasama
B. kekompakan
C. kegembiraan
D. kecerdikan

Jawaban: A


Helmet digunakan oleh ….
A. Pitcher
B. Baseman
C. Fielder
D. Batter

Jawaban: D


Permainan kasti tergolong permainan ….
A. bola kecil
B. anak anak
C. bola besar
D. orang dewasa

Jawaban: A