Himpunan semua bilangan real x pada selang

Himpunan semua bilangan real x pada selang $$\left [ \pi, 2\pi \right ]$$ yang memenuhi $$2cos^{2}x+sin2x\leq 0$$ berbentuk $$\left [ a,b \right ]$$. Nilai a+b adalah

A. $$\frac{6\pi }{4}$$ B. $$\frac{7\pi }{4}$$ C. $$\frac{13\pi }{4}$$ D. $$\frac{14\pi }{4}$$ E. $$\frac{15\pi }{4}$$

C. $$\frac{13\pi }{4}$$