Ibu mempunyai persediaan 1 3/4 liter minyak goreng

Ibu mempunyai persediaan 1 3/4 liter minyak goreng. Kemudian 4/5 liter digunakan untuk keperluan memasak. Ibu membeli minyak goreng lagi 1 3/5 liter. Persediaan minyak goreng ibu sekarang adalah
A. 11/14 liter
B. 1 2/9 liter
C. 2 1/5 liter
D. 2 11/20 liter

Jawaban:
D. 2 11/20 liter

Pembahasan:
1 3/4 liter minyak goreng
4/5 liter untuk masak, beli lagi 1 3/5 liter.

Persediaan minya goreng ibu sekarang adalah: