fahmyalhafidz

Tentukan panjang A B panjang setiap bangun berikut.

Soal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Dengan menggunakan Pythagoras, didapatkan:

CE ​ = = = = = ​ BF = C D 2 − D E 2 ​ 1 3 2 − 5 2 ​ 169 − 25 ​ 144 ​ ± 12 cm ( panjang selalu positif ) ​

Sehingga diperoleh:

A B ​ = = = = ​ B F 2 + A F 2 ​ 1 2 2 + 8 2 ​ 144 + 64 ​ 210 ​ cm ​

Dengan demikian, panjang A B adalah 210 ​ cm .

Lihat selengkapnya DISINI