fahmyalhafidz

Pertempuran antara Ken Arok dan Kertajaya dilatarbelakangi oleh perebutan wilayah Tumapel. Menurut Anda, benar atau salah pernyataan tersebut? Jelaskan pendapat Anda!

Kertajaya ialah salah satu raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa dari tahun 1194-1222 sedangkan Ken Arok ialah seorang pengawal akuwu yang naik menjadi akuwu Tumapel. Tumapel merupakan wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri (negara vassal). Perang Ganter merupakan pertempuran yang melibatkan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Kertajaya dengan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok yang meletus pada tahun 1222 M. Perang tersebut disebabkan oleh pertentangan yang terjadi antara para brahmana dengan Raja Kertajaya. Pertentangan antara para brahmana atau pemuka agama dilatarbelakangi oleh sikap sombong serta tindakan melanggar adat yang dilakukan oleh Kertajaya. Para brahmana selanjutnya mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di daerah Tumapel. Akhirnya meletus pertempuran antara pasukan Kediri dengan Tumapel di Desa Ganter. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Ken Arok, lalu ia berhasil mendirikan kekuasaan baru yaitu Kerajaan Singosari.

Dengan demikian, pernyataan tersebut salah karena pertempuran antara Ken Arok dan Kertajaya dilatarbelakangi oleh pertentangan antara para brahmana dan Kertajaya.

Lihat selengkapnya DISINI