fahmyalhafidz

Jika f ( x ) = x − 3 4 x − 2 ​ ; x  = 3 dan g ( x ) = x − 4 3 x − 2 ​ ; x  = 2. . Tentukanlah ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) dan ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) .

Jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) = ​ ​ x ​ dan ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) = ​ ​ 5 1 ​ x ​ .

Ingat!

Ada 2 cara menentukan formula invers fungsi komposisi, yaitu:

Mula-mula menentukan fungsi komposisinya, kemudian diinverskan. Mula-mula menentukan invers masing-masing fungsi kemudian dikomposisikan.

Ingat pula ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) ​ = ​ f − 1 ( g − 1 ( x ) ) ​ dan ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) ​ = ​ g − 1 ( f − 1 ( x ) ) ​ .

Diketahui:

f ( x ) g ( x ) ​ = = ​ x − 3 4 x − 2 ​ x − 4 3 x − 2 ​ ​

Ditanya: ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) dan ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) .

Jawab:

Cari f − 1 ( x ) :

f ( x ) y y ( x − 3 ) x y − 3 y x y − 4 x x ( y − 4 ) x f − 1 ( y ) f − 1 ( x ) ​ = = = = = = = = = ​ x − 3 4 x − 2 ​ x − 3 4 x − 2 ​ 4 x − 2 4 x − 2 3 y − 2 3 y − 2 y − 4 3 y − 2 ​ y − 4 3 y − 2 ​ x − 4 3 x − 2 ​ ​

Cari g − 1 ( x ) :

g ( x ) y y ( x − 4 ) x y − 4 y x y − 3 x x ( y − 3 ) x g − 1 ( y ) g − 1 ( x ) ​ = = = = = = = = = ​ x − 4 3 x − 2 ​ x − 4 3 x − 2 ​ 3 x − 2 3 x − 2 4 y − 2 4 y − 2 y − 3 4 y − 2 ​ y − 3 4 y − 2 ​ x − 3 4 x − 2 ​ ​

Mencari ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) :

( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) ​ = = = = = = = = = ​ f − 1 ( g − 1 ( x ) ) f − 1 ( x − 3 4 x − 2 ​ ) ( x − 3 4 x − 2 ​ ) − 4 3 ( x − 3 4 x − 2 ​ ) − 2 ​ x − 3 4 x − 2 ​ − x − 3 4 ( x − 3 ) ​ x − 3 3 ( 4 x − 2 ) ​ − x − 3 2 ( x − 3 ) ​ ​ x − 3 4 x − 2 ​ − x − 3 4 x − 12 ​ x − 3 12 x − 6 ​ − x − 3 2 x − 6 ​ ​ x − 3 4 x − 2 − 4 x + 12 ​ x − 3 12 x − 6 − 2 x + 6 ​ ​ x − 3 10 ​ x − 3 10 x ​ ​ x − 3 ​ 10 x ​ ⋅ 10 x − 3 ​ ​ x ​

Mencari ​ ​ ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) ​ :

( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) ​ = = = = = = = = = = ​ g − 1 ( f − 1 ( x ) ) g − 1 ( x − 4 3 x − 2 ​ ) ( x − 4 3 x − 2 ​ ) − 3 4 ( x − 4 3 x − 2 ​ ) − 2 ​ ( x − 4 3 x − 2 ​ ) − x − 4 3 ( x − 4 ) ​ x − 4 4 ( x − 2 ) ​ − x − 4 2 ( x − 4 ) ​ ​ x − 4 3 x − 2 ​ − x − 4 3 x − 12 ​ x − 4 4 x − 8 ​ − x − 4 2 x − 8 ​ ​ x − 4 3 x − 2 − 3 x + 12 ​ x − 4 4 x − 8 − 2 x + 8 ​ ​ x − 4 10 ​ x − 4 2 x ​ ​ x − 4 ​ 2 x ​ ⋅ 10 x − 4 ​ ​ 10 2 x ​ 5 1 ​ x ​

Dengan demikian, bentuk dari ( f − 1 ∘ g − 1 ) ( x ) = ​ ​ x ​ dan ( g − 1 ∘ f − 1 ) ( x ) = ​ ​ 5 1 ​ x ​ .

Lihat selengkapnya DISINI