fahmyalhafidz

Dua buah muatan titik masing-masing 40 μ C dan 50 μ C terpisah 2 m satu sama lain. Besar gaya tarik menarik kedua muatan tersebut adalah ....

d ik e t ah u i : q 1 ​ = 40 μ C q 2 ​ = 50 μ C r = 2 m d i tan y a : F ? ja w ab : F = k × r 2 q 1 ​ × q 2 ​ ​ F = 9 × 1 0 9 × 2 2 40 × 1 0 − 6 × 50 × 1 0 − 6 ​ F = 4 18 ​ F = 4 , 5 N

Jadi, jawaban yang benar adalah A

Lihat selengkapnya DISINI