fahmyalhafidz

Sebutkan faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya sudut ikatan!

Besarnya sudut ikatan dipengaruhi oleh besarnya gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam molekul.

Struktur ruang atau bentuk suatu molekul dapat diramalkan berdasarkan adanya PasanganElektron lkatan (PEl) dan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada kulit terluar dariatom pusat di dalam molekul tersebut. Pasangan elektron yang terdapat padakulit terluar dari suatu atom pusat memiliki muatan sejenis sehingga terjadisuatu gaya tolak-menolak. Pasangan-pasangan elektron ini akan memperkecilgaya tolak-menolak tersebut dengan membentuk suatu susunan tertentu.

Besarnya sudut ikatan dipengaruhi oleh besarnya gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam molekul.Pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak yang sedikitlebih kuat daripada pasangan elektron ikatan. Hal itu terjadikarena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satuatom sehingga gerakannya lebih leluasa.

Urutan kekuatantolak-menolak di antara pasangan elektron adalah sebagai berikut:

Tolakan PEB - PEB > tolakan PEB - PEI > tolakan PEI - PEI.

Lihat selengkapnya DISINI