Diketahui a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 4x

diketahui-a-dan-b-adalah-akar-akar-persamaan-kuadrat-x-2-4x
Diketahui a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 4x + 3 = 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2a dan 2b.