Jalannya air secara ekstravasikular pada akar dikotil adalah melalui

Jalannya air secara ekstravasikular pada akar dikotil adalah melalui
(a) bulu akar → korteks → endodermis → perisikel → xilem
(b) epidermis → korteks → endodermis → xilem
(c) bulu akar → epidermis → korteks → endodermis → xilem
(d) epidermis → korteks → endodermis → floem
(e) bulu akar → korteks → endodermis → perisikel → floem

Jawaban:

Pembahasan:

Source:

Topik:
TRANSPORTASI TUMBUHAN