Jika lingkaran x2 + y2 – ax – ay = 0

Jika lingkaran x2 + y2 – ax – ay = 0 mempunyai panjang jari-jari a, maka nilai a adalah

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

a adalah 2

Lihat Jawaban dan Pembahasan di Halaman 2