Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida

Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada
A. Air tawar
B. Ikan kecil
C. Fitoplankton
D. Ikan besar
E. Zooplankton

Lihat Jawaban