Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal

Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal

(1) Spermatozoid dapat bergerak
(2) Mempunyai ikatan pembuluh
(3) Ada pergiliran generasi
(4) Mempunyai rizoma

A. Jika (1), (2) dan (3) yang benar B. Jika (1) dan (3) yang benar C. Jika (2) dan (4) yang benar D. Jika hanya (4) yang benar E. Jika semua jawaban yang benar

Spermatozoid dapat bergerak, Ada pergiliran generasi