Lumut kerak mempunyai sifat-sifat

Lumut kerak mempunyai sifat-sifat
(1) dapat merupakan tumbuhan epifit
(2) merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang dan daun
(3) merupakan simbiosis antara jamur dengan ganggang
(4) dapat hidup pada batu karang

A. Jika (1), (2) dan (3) yang benar B. Jika (1) dan (3) yang benar C. Jika (2) dan (4) yang benar D. Jika hanya (4) yang benar E. Jika semua jawaban yang benar

Jawaban:

Pembahasan:

Source:
UMPTN 1995 | Biologi | 11

Topik: