Suatu organisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: eukariotik, uniseluler, dan bersifat autotrof

Suatu organisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: eukariotik, uniseluler, dan bersifat autotrof. Menurut sistem lima kingdom yang dikembangkan oleh R.H Whittaker, organisme tersebut dikelompokkan ke dalam kindom

A. Plantae B. Animalia C. Monera D. Protista E. Fungi

D. Protista

Reference: https://fahmyalhafidz.com/contoh-soal-pendahuluan-biologi/#pertanyaan5