Diketahui persamaan persamaan berikut : a. (x + 4)(3 – 2x) =

diketahui-persamaan-persamaan-berikut-a-x-4-3-2x
Diketahui persamaan persamaan berikut : a. (x + 4)(3 – 2x) = 12 b. 3m – (8/(m + 2)) = 4 c. (2y – 5)^2 = 4y(y + 1) Diantara persamaan persamaan diatas, yang merupakan persamaan kuadrat adalah a. a dan b b. a dan c c. b dan c d. a, b dan c