Diketahui himpunan-himpunan berikut: A = {bilangan cacah genap

diketahui-himpunan-himpunan-berikut-a-bilangan-cacah-genap
Diketahui himpunan-himpunan berikut: A = {bilangan cacah genap yang kurang dari 9}, B = {bilangan cacah ganjil kurang dari 8}, C = {bilangan cacah antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3}. a. Tentukan irisan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya! (i) A n B, (iii) A n C, (ii) B n C, b. Tunjukkan irisan tersebut pada diagram Venn tersendiri dengan memberi arsiran!