Pada akar padi (Oryza sativa) terdapat sel penerus dan sel pengiring SEBAB

Pada akar padi (Oryza sativa) terdapat sel penerus dan sel pengiring
SEBAB
Pada akar padi letak xilem dan floem bergantian menurut jarijari.

Jawaban yang benar adalah C

– Oryza sativa termasuk monokotil.
– Sel penerus adalah sel pada lapisan endodermis dari akar monokotil yang tua, yang dapat memindahkan air dari parenkim ke pembuluh.
– Ikatan pembuluh pada akar monokotil maupun dikotil radial.
– Sel pengiring adalah sel pendamping pembuluh tapis, yang tidak berinti yang ada pada floem.

Source:
UMPTN 1996 | Biologi | 08