Pada daur hidup Aurelia, stadium berenang bebas

Pada daur hidup Aurelia, stadium berenang bebas, mempunyai silia, dan tidak bertentakel dinamakan

A. Efira B. Skifistoma C. Planula D. Medusa E. Strobila

Pada daur hidup Aurelia, telur yang sudah dibuahi (zigot) kemudian tumbuh menjadi larva planula yang bersilia, tidak bertentakel, dan dapat berenang bebas. Dinamakan Planula

Biologi

Daur Hidup Aurelia

(C). Planula

Jawaban dan Pembahasan