Pelepasan air pada glikolisis menghasilkan dua molekul

Pelepasan air pada glikolisis menghasilkan dua molekul

A. fosfoenol piruvat B. glukosa 6-fosfat C. 1,3-bifosfogliserat D. gliseraldehida E. piruvat

fosfoenol piruvat